Programare online pentru tratamente dentare. Urgenţe.Prin intermediul siteului dentistiasi.ro pot fi solicitate informații de natură personală. Acest fapt are ca scop identificarea Utilizatorului și/sau posibilitatea de a îl contacta. Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, numere de telefon, adresa de e-mail), dar poate include și alte informații aflate în strânsă legatură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor. Dentistiasi.ro păstrează confidențialitatea acestor informații. Unele informații solicitate pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal. Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. Ca utilizator al acestui site beneficiezi de drepturile prevăzute de art.12-15 din Legea 677/2001 referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, pe care le poți exercita printr-o cerere scrisă, semnată și datată, pe adresa str. Sf. Andrei nr. 6C, Iași. Prin accesarea și navigarea pe acest site, utilizatorii consimt în mod expres și neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.

scaun stomatologic

Pentru a face o programare online, vă rugăm să completați formularul de pe această pagină și veți fi contactat pentru confirmare.

Pentru a vă confirma programarea, vă vom contacta telefonic sau prin email.

Important! Programarea online nu este valabilă dacă nu primiţi confirmarea din partea cabinetului Dental Care!